สัปดาห์ที่แล้วได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดความขัดแย้งอยู่เสมอ สัปดาห์นี้จะกล่าวถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความขัดแย้งเช่นกัน
การเมืองภายในประเทศ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาหรับสปริงส์ขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ในปัจจุบันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพื้นที่หนึ่งที่รวมความขัดแย้งไว้มากที่สุด เช่น วิกฤติการณ์สงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายแสนคนและมีผู้ที่กลายเป็นผู้ลี้ภัยอีกนับล้าน อ่านเพิ่มเติม

โลกกำลังจับตามองผู้นำสองประเทศยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียที่จะมาพบปะกันในสุดสัปดาห์นี้ (27-28 เมษายน 2561) ณ เมืองอู่ฮั่นของจีน จึงมีคนสงสัยกันมากว่าเหตุใดจึงต้องประชุมนอกปักกิ่งแบบไม่เป็นทางการ มีอะไรเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันมีความพยายามของบรรดาชาติน้ำมันที่จะปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งในนั้นคือซาอุดิอาระเบีย ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย King Abdullah University of Science and Technology อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้านวัตกรรมนั้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ครอบคลุมแทบทุกด้าน จึงช่วยยกระดับรายได้ของเจ้าของนวัตกรรมให้มากขึ้นด้วย เห็นได้ว่าประเทศที่มีรายได้สูงย่อยเป็นเจ้านวัตกรรมทั้งสิ้น อ่านเพิ่มเติม

กล่าวได้ว่าหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนที่ได้สร้างเศรษฐกิจที่ เติบโตรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จีนได้ใช้ทั้งทฤษฎีและสรุปบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาทดลองและปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้จะให้ภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจีนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตลอดช่วงที่ผ่านมาของการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน จากปี 1978-2018 ไทยในฐานะเพื่อนบ้าน ต้องเข้าใจจีนให้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

อีกตัวละครสำคัญในเอเชียตะวันออกคือ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งครอบงำแถบนี้นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี กล่าวในงานสัมมนา “East Asia in 2018 จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน” ว่า เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์สหรัฐต่อจีน ถ้ามองจากสำนัก Realism มุมมองกระแสหลักของผู้กำหนดนโยบายอเมริกา ก็ยังระแวงว่าการรุ่งเรืองของจีนคุกคามอเมริกา อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขับเคี่ยวกันของมหาอำนาจแห่งยุค ทั้งจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงผู้เล่นระดับรองลงมาอย่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ อ่านเพิ่มเติม