ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้น มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยราบรื่นมากที่สุด แม้จะมีท่าทีต่างกันบ้างในบางประเด็น แต่ก็ไม่เคยมีข้อพิพาทที่บานปลายไปสู่ศาลโลก อ่านเพิ่มเติม

สภาข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ (National Intelligence Council) เผยแพร่รายงาน เรื่อง “Global Trend 2030 Alternative Worlds” ประเมินว่าในปี 2030 โลก
ที่เราคุ้นเคยนี้กำลังจะเปลี่ยนไปในหลาย อ่านเพิ่มเติม

ภูมิภาคเอเชียกลางอยู่กึ่งกลางแผ่นดิน “ยูเรเซีย (Eurasia)” ที่เชื่อมยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน เป็นชุมทางสำคัญในยุคโบราณที่การค้าการติดต่อข้ามทวีปยุโรปและเอเชียทำผ่านเส้นทางบกในสมัยใหม่ เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม

กลายเป็นประเด็นร้อนทั้งในไทยและอาเซียนเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ที่หนังสือพิมพ์ The Jakarta Post เผยแพร่บทความเรื่อง “Don’t let Thai junta chief chair ASEAN next year” วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของไทยกับ อ่านเพิ่มเติม

อินเดีย ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี บริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

จากที่ได้เสนอทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในเวที “ยุทธศาสตร์ไทยในทางสองแพร่งระหว่างจีน-สหรัฐ” ของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ในหลายตอนที่ผ่านมา สรุปได้ว่าภาพใหญ่ของโลกเวลานี้คือการคาด อ่านเพิ่มเติม

การขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐ-จีน ที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ มองโดยผิวเผินอาจเข้าใจว่าเป็นเพียงการเชือดเฉือนกันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ในด้านความมั่นคงและการทหารของจีนกับ
สหรัฐกลับเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงที่มาสงครามการค้าจีน-สหรัฐ จากการวิเคราะห์ของคุณ โจ ฮอร์น พัธโนทัย ผู้เชี่ยวชาญจีน และ CEO บริษัท Strategy613 ในเวทียุทธศาสตร์ไทยบนทางสอง อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันวาระสำคัญในโลกที่เกี่ยวกับเอเชียและไทยที่สุด คงหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีนโดยเฉพาะหลังเกิดสงครามการค้าที่ทั้งคู่เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าซึ่งกันและกัน อ่านเพิ่มเติม

“สงครามการค้าในอีก 5 ปีข้างหน้าอาจไม่เป็นเพียงสงครามการค้าอีกต่อไป และจะเริ่มต้นที่บริเวณทะเลจีนใต้” เป็นคำกล่าวของ ดร.สารสิน วีระผล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเวทียุทธศาสตร์ไทยบนทางสองแพร่ง อ่านเพิ่มเติม

สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ทำให้สถานการณ์ในเอเชียร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง หลังจีนขยายบทบาทเข้ามาในภูมิภาคภายใต้การริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) ส่งผลให้สหรัฐต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเอเชียและผลักดัน อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่โดดเด่นในการพัฒนาประเทศจีนยุคใหม่ข้อหนึ่ง คือแนวการพัฒนาที่รับสิ่งใหม่ที่ดีของภายนอกมาผนวกกับของดีของเดิมที่มีอยู่ของตน แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณ อ่านเพิ่มเติม

กาตาร์ ดูเหมือนจะเป็นประเทศเล็กๆ มีประชากรเพียง 2.57 ล้านคน แต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมากาตาร์เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2017 IMF ระบุว่า อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่แล้วกล่าวไว้ว่าต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์จีน จากช่วงที่เรียกว่าศตวรรษแห่งความอัปยศเป็นต้นมาจึงจะเข้าใจวาระการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจีนวันนี้ว่า อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันชาติ หรือวันครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จากปี 1949 ครบ 70 ปีในปีนี้ ในวันนี้จีนเข้มแข็งขึ้นมาเป็นประเทศ อ่านเพิ่มเติม

ในบทความเรื่อง Catching up or staying ahead: Japanese Investment in the Mekong Region and the China Factor เขียนโดย Francoise Niclas ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษา ณ อ่านเพิ่มเติม

กัมพูชา เพิ่งกลับมาเป็นชาติเอกภาพหลังสงครามกลางเมืองนาน 3 ทศวรรษและสิ้นสุดลงในสิ้นปี 1998 ราชอาณาจักรแห่งนี้ถูกทำลายถึงฐานราก อ่านเพิ่มเติม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลายคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับความคิดริเริ่มแถบและเส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative (BRI) หรือ One Belt, One Road ของประเทศจีนมากบ้างน้อยบ้างและหลายคนคงจะเคยได้ยินว่า อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงข้อสังเกตของ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวที "นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ" ของสถาบัน อ่านเพิ่มเติม

หลายสิบปีที่ผ่านมา ไทยพัฒนาเศรษฐกิจโดยพึ่งพาต่างชาติมากผ่านการดึงดูดการลงทุนและส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานทางเศรษฐกิจว่าเงิน อ่านเพิ่มเติม

ตามที่ได้กล่าวถึงการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในประเด็นของ วิวัฒนาการ แนวโน้ม และผลกระทบ ในภาพกว้างในสองตอนที่แล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงอาชีพที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของไทย อ่านเพิ่มเติม

ในอนาคตอันใกล้ของยุคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ ระบบการผลิตและบริการจะเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) อ่านเพิ่มเติม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 มาจาก แนวคิดของศาสตราจารย์ Klaus Schwab นักคิด วิศวกร และนัก เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum อ่านเพิ่มเติม

“ก่อนอื่นเราควรแสดงความยินดีกับสามประเทศของเรา จีน ไทย และกัมพูชา เพราะเราทั้งสามประเทศมาได้ไกล จีนมาได้ไกลมาก ส่วนไทยและกัมพูชามาได้ไกลไม่น้อย” นี่คือประโยคกล่าวเปิดของ ศ.ดร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อ่านเพิ่มเติม

กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยไม่รู้จักจริงจัง โดยเฉพาะกัมพูชาที่เศรษฐกิจโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ 8 ตลอด 20 ปีมานี้ ในเวที Independent Choice of Development Model of China and Indochina Countries: Opportunities and Challenges สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อ่านเพิ่มเติม

จีนเปิดและปฏิรูปประเทศ 40 ปี ทำให้คนจีน 800 ล้านคนพ้นความยากจน ปัจจุบันเหลือคนจน 25 ล้านคน ซึ่งยากจนมากและส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกลวันนี้จีนใช้วิธี “แก้ปัญหาความยากจนแบบเจาะจง” หรืออ่านผ่านออนไลน์ที่ อ่านเพิ่มเติม หรืออ่านออนไลน์ที่นี่

ในเวทีสัมมนาเรื่อง Independent Choice of Development Model of China and Indochina Countries : Opportunities and Challenges โดยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อ่านเพิ่มเติม

ในยุคที่คนพูดกันมากเรื่องเทคโนโลยี เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ทุกอย่างต้องพ่วงท้ายด้วยคำว่า “อย่างมีนวัตกรรม” “อย่างชาญฉลาด (Smart)” ทั้งในไทยและในโลก การไป
สู่อนาคตพูดแต่เรื่องดิจิทัล อ่านเพิ่มเติม

นับแต่ คิมจองอึน ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ เมื่อเดือน ธ.ค.2011 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 7 ปีแล้ว อ่านเพิ่มเติม

จีนกำลังคิดสร้างอภิมหาโครงการส่งนำ้จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในชื่อโครงการ “หงฉีเหอ” (แม่น้ำหงฉี) โดยก่อนอื่น ต้องเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ของจีนว่า อ่านเพิ่มเติม

ต้นปี 2561 หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางเยือนกัมพูชา พบสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทั้งสองลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนและความช่วยเหลือต่างๆ ระหว่างจีนกับกัมพูชา อ่านเพิ่มเติม

หลังเปิดประเทศและมีระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2011 "เมียนมาร์" หรือ"พม่า" กลายเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ 5 ต่อปี บางปีสูงถึงร้อยละ 8 นับเป็นเสน่ห์ของระบบทุนนิยมที่่ตลาดเกิดใหม่จะมีการขยายตัว อ่านเพิ่มเติม

หากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีผลต่อโลกที่สุด คงหนีไม่พ้นความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน มหาอำนาจอันดับ 1 และ 2 ของโลก เรื่องเฉพาะหน้าในความสัมพันธ์ 2 ชาติช่วงที่ผ่านมาคือความขัดแย้งทางการค้า อ่านเพิ่มเติม

ในตอนจบนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่เหลือซึ่งทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงขัดแย้งกันมาโดยตลอด ปัจจัยดังกล่าวมีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

สัปดาห์ที่แล้วได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดความขัดแย้งอยู่เสมอ สัปดาห์นี้จะกล่าวถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความขัดแย้งเช่นกัน
การเมืองภายในประเทศ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาหรับสปริงส์ขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ในปัจจุบันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพื้นที่หนึ่งที่รวมความขัดแย้งไว้มากที่สุด เช่น วิกฤติการณ์สงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายแสนคนและมีผู้ที่กลายเป็นผู้ลี้ภัยอีกนับล้าน อ่านเพิ่มเติม

โลกกำลังจับตามองผู้นำสองประเทศยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียที่จะมาพบปะกันในสุดสัปดาห์นี้ (27-28 เมษายน 2561) ณ เมืองอู่ฮั่นของจีน จึงมีคนสงสัยกันมากว่าเหตุใดจึงต้องประชุมนอกปักกิ่งแบบไม่เป็นทางการ มีอะไรเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันมีความพยายามของบรรดาชาติน้ำมันที่จะปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งในนั้นคือซาอุดิอาระเบีย ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย King Abdullah University of Science and Technology อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้านวัตกรรมนั้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ครอบคลุมแทบทุกด้าน จึงช่วยยกระดับรายได้ของเจ้าของนวัตกรรมให้มากขึ้นด้วย เห็นได้ว่าประเทศที่มีรายได้สูงย่อยเป็นเจ้านวัตกรรมทั้งสิ้น อ่านเพิ่มเติม

กล่าวได้ว่าหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนที่ได้สร้างเศรษฐกิจที่ เติบโตรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จีนได้ใช้ทั้งทฤษฎีและสรุปบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาทดลองและปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้จะให้ภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจีนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตลอดช่วงที่ผ่านมาของการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน จากปี 1978-2018 ไทยในฐานะเพื่อนบ้าน ต้องเข้าใจจีนให้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

อีกตัวละครสำคัญในเอเชียตะวันออกคือ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งครอบงำแถบนี้นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี กล่าวในงานสัมมนา “East Asia in 2018 จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน” ว่า เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์สหรัฐต่อจีน ถ้ามองจากสำนัก Realism มุมมองกระแสหลักของผู้กำหนดนโยบายอเมริกา ก็ยังระแวงว่าการรุ่งเรืองของจีนคุกคามอเมริกา อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขับเคี่ยวกันของมหาอำนาจแห่งยุค ทั้งจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงผู้เล่นระดับรองลงมาอย่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ อ่านเพิ่มเติม