เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 11


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โรงแรมรามา การ์เด้น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://rsu-brain.com/?page_id=4686
สามารถดาวน์โหลดแนวคิดและข้อเสนอยุทธศาสตร์ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ ที่นี่