เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 12
เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 12 เรื่อง ยุทธศาสตร์ไทยบนทางสองแพร่งจีน-สหรัฐฯ
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


เอกสารประกอบการนำเสนอของคุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่