แนวคิดและข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติ

เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 12 เรื่อง ยุทธศาสตร์ไทยบนทางสองแพร่งจีน-สหรัฐฯ

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 12 จัดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กทม.

เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 11 จัดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กทม.

เวทียุทธศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง Independent Choice of Development Model of China and Indochina Countries: Opportunities and Challenges

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 10 จัดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม กทม.

ผู้นำจีนคณะใหม่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 : บทเรียนและทิศทางต่อโลกและไทย

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 8 จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม.

อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม VIE กทม.

สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย "หลั่นล้า economy" ได้อย่างไร

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาและเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ The Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

ทิศทางการปรับตัวของไทย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกและอเมริกาในยุคทรัมป์

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ