แนวคิดและข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้นำจีนคณะใหม่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 : บทเรียนและทิศทางต่อโลกและไทย

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 8 จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม.

อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม VIE กทม.

สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย "หลั่นล้า economy" ได้อย่างไร

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาและเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ The Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

ทิศทางการปรับตัวของไทย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกและอเมริกาในยุคทรัมป์

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม.

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย

 


รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ